pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 897927
Учебници
   Display # 
# Article Title Hits
1 Учебници за VІІІ а, б класове 114
2 Учебници за ІХ а, б класове 2723
3 Учебници за Х а, б класове 2217
4 Учебници за Х в клас 1937
5 Учебници за ХІ а клас 2042
6 Учебници за ХІ б клас 1066
7 Учебници за ХІ в клас 1520
8 Учебници за ХІІ а клас 1919
9 Учебници за ХІІ б клас 1850
 

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.