pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1156156
Статут на награда "Бачо Киро"

На 14.11.2012 г. Педагогическият съвет на СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени прие Статут за присъждане на награда "Бачо Киро", чиято цел е да удостои с признание педагогически специалисти, ученици и общественици, допринесли чрез своята дейност за издигане имиджа на училището.

Наградата се състои от плакет, грамота и предметна или парична награда на стойност 200 лв. Връчва се ежегодно в четири категории по случай 11 май - патронния празник на училището.

Статут за присъждане и връчване на награда "Бачо Киро"

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.