pic header



Английски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 957361
Current Projects
“Зелена Европа”

Училищно партньорство към програма Коменски между институции от: Полша, Унгария, Португалия, България, Латвия, Литва, Испатия, Турция.

Дейностите по този проект са насочени към проучване на природната среда, опустошавана с все по-голяма сила от развитието на цивилизацията. Горите, които са богатствата на всяка страна, биват изсичани, а заедно с изсичането им уникални видове животни и растения започват да изчезват. Вземайки участие в проекта „Зелена Европа”, ученици, учители, родители и местни власти ще имат възможност да се запознаят не само с редките видове от флората и фауната, които са в опасност от изчезване, но и с проблемите на вековните девствени гори.

Read more...
 
“Пътят на познанието на Алиса”

Заглавието на проекта АЛИС е акроним, който характеризира и дейностите по проекта:
Acquiring – информиране на учениците за различните култури, традиции, езици, географски и учебни достижения в страните партньори по проекта;
Language – изучаване на чужд език по атрактивен начин, наблягайки на креативността, проучванията и международното сътрудничество в учебния процес;
Integrating – внедряване на нови технологии;
Creating – създаване на учебни материали в класната стая и изучавайки тяхното съдържание чрез различни перспективи, подобрявайки езиковите компетенции на учениците;
Enhancing – повишаване на европейската толерантност и приятелство чрез английския език като основен комуникационен език в Европа, за да се намали социалната и културната изолация и да се възпитат интеркултурни компетенции в ученици и учители.

Read more...
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.