pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 961554
Current Projects
Нов проект в СОУ „Бачо Киро“
На официална церемония във Френския културен институт в София на 28.01.2015 г., нашето училище беше обявено за партньор на Националната мрежа за децата в проект „Училището като център в общността“. Оценителите са били впечатлени от усилията в привличането на родителската общност, чрез провеждането на изнесени родителски срещи, формирането на родителски клуб и индивидуалният подход към всеки член на общността. Целта на проекта "Училището като център в общността" е успешно да приложи модела на community school в 13 училища в България, избрани след продължителна процедура на три етапа.
Педагогическите специалисти от СОУ „Бачо Киро“ Н. Неделчев и И. Русатова, преминаха през тридневно интензивно обучение с международните експерти Крис Джоунс /Великобритания/ и Елена Фомина /Русия/, за да направят анализ на ситуацията в училището ни – силни и слаби страни, съществуване на добри практики и ресурси. Предстои в СОУ „Бачо Киро“ да бъде разработен план за развитие на училището като общностно, в съответствие с идентифицираните силни и слаби страни, възможности и проблеми. Националната мрежа за децата ще окаже финансова и експертна подкрепа същите да бъдат реализирани.

 
Клубове по проект „Интеграция без граници”

В СОУ „Бачо Киро” работят клубните форми, създадени по проект „Интеграция без граници”, в партньорство със Сдружение „Надежда – ЦРД” от град София. Проектът се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Едни от най-атрактивните дейности са спортните занимания, в които могат да вземат участие всички ученици, но най-вече учениците със специални потребности и техните родители. В края на проекта в рамките на един уикенд ще бъде проведен турнир на открито, с участието на отбори от всяко участващо в проекта училище. Идеята на екипа е той да се превърне в общ спортен празник за децата и техните родители, както и за зрителите. Вече са осигурени първите спортни материали и пособия за участниците – волейболни и футболни топки.

 
"Граждани"

СОУ „Бачо Киро” град Павликени е сред деветте избрани от Фондация „Пайдея” училища в страната, които да приложат пилотния модел за гражданско образование в гимназиален етап „ГРАЖДАНИ”, разработен от методисти и експерти по дидактика от пет европейски страни. Той е част от последната фаза на европейски проект „ГРАЖДАНИ” (септември-декември 2012), в който като партньори на фондация „Пайдея” ще се включат и 5 нови училища от други европейски страни. Училищният екип по реализацията на дейностите в нашето училище се състои от учителя по география - г-н Милен Гешев и педагогическия съветник г-н Неделчо Неделчев, които ще работят под прякото ръководство на директора г-жа Радка Станева.
Нашето училище има активна роля в следните дейности по проекта:
•    Организиране, наблюдение и оценка на две дейности с ученици, избрани от екипа по проекта до края на 2012 г.
•    Промотиране на една избрана от нас добра практика от СОУ „Бачо Киро” в европейски мащаб (вкл. клип със субтитри на англ. и фр. език)
•    Промотиране на постиженията на СОУ „Бачо Киро” в областта на училищната култура, насърчаваща социалните и граждански умения на учениците на национална конференция „ГРАЖДАНИ” през декември 2012 г. в София

СОУ „Бачо Киро” ще получи основния продукт на проекта - Наръчник „Развитие на гражданските умения на ученици в гимназиален етап” с включени над 40 методически разработки за повече от 80 часа интерактивни занимания по гражданско образование. Представител на екипа ще има възможност да вземе участие в еднодневно работно ателие за гражданско образование и интерактивни методи в гимназиален етап по модела „ГРАЖДАНИ” с демонстрации на активни дидактически подходи, което ще се проведе на 13 октомври 2012 в град София.

 
"The Youngest Entrepreneurs of Europe"

Entrepreneurship is one of the most important tools for building the future of a competitive, developing, and innovative Europe - entrepreneurs create нови длъжности, нови бизнес области, нови пазари и технологии, те гарантират нови работни места  и по-силна конкуренция и икономическо развитие. В проекта „Най-младите предприемачи на Европа”, екипи от училищата-партньори от Турция, Румъния, Полша, Унгария, Португалия и България ще обединят своите усилия, за да предоставят на своите ученици основна информация за предприемачеството, намирането на бизнес идеи, печеленето на пари от техните идеи, търговията.

Read more...
 
Strong Enough to Be Kind

Между 03 и 06 ноември учители от СОУ „Бачо Киро” участваха в първата среща по проект „Достатъчно силни да бъдем любезни” в град Букурещ, Румъния. Основните дейности по този проект са насочени към превенция на тормоза, грубиянството  и агресията в училище, към развиване на гъвкави форми за работа с учениците и обмяна на опит между педагогическите колегии от различни държави. Партньори на СОУ „Бачо Киро” по проекта са училища от Румъния, Полша, Португалия и Италия. Участниците от българска страна бяха: педагогическите съветници Неделчо Неделчев, който е и координатор на проекта и Татяна Маринова, както и учителите Галя Ранкова, Цончо Балканджиев и Виолетка Казакова – членове на екипа по проекта. В рамките на срещата освен представяне на участващите училища, се направи и планиране на следващите дейности по проекта. Посетени бяха училищата, домакини на срещата - Национална гимназия „Михай Витязул” и частното еврейско училище „Лаудер Реут”, където имахме възможност да се запознаем с колеги и да обменим опит в преподаването на теми, посветени на борбата с тормоза в училище, включително и чрез наблюдението на открт урок с румънски ученици, посветен на темата.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.