pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 724104
Прием след VIII клас
Свободни места след ПЪРВО класиране
Written by Administrator   
Monday, 10 July 2017 15:18
♦ Непрофилирана паралелка - 8 места
 
Прием след осми клас
  • непрофилирана подготовка
  • срок на обучение - 4 години

Със засилено изучаване на:

Информационни технологии, Български език и литература,

Чужди езици, Физическо възпитание и спорт, Математика, История и цивилизация, География и икономика, Философия и др.

Формиране на бала като сбор от оценките в свидетелството за завършен осми клас, както следва:

  • удвоената оценка по БЕЛ
  • оценката по математика
  • оценката по I чужд език
  • оценката по география и икономика

  • Заповед №РД06-251/24.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017-2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа

  • Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

 

 Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Powered by Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.