pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 724104
Прием след VII клас
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Written by Administrator   
Tuesday, 25 July 2017 17:15

 

♦ профил "Хуманитарни науки" - 1 място

♦ профил "Икономическо развитие" - 7 места

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 4 септември 2017 г. вкл.

 
СВОБОДНИ МЕСТА ПРЕДИ ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
Written by Administrator   
Monday, 10 July 2017 15:10

 

♦ профил "Хуманитарни науки" - 1 място

♦ профил "Икономическо развитие" - 10 места

 
МОН ПУСНА ПРОБНО СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ В ГИМНАЗИЯ
Written by mon.bg   
Friday, 09 June 2017 19:30

Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната беше пусната пробно днес. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

Тази година документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.  През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

 

Важни дати:

 • Подаване на документи за участие в приема: 16-22.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 27.06.2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 28-30.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 04.07.2017 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 05-07.07.2017 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 10.07.2016 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 11-13.07.2017 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 17.07.2016 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 18-19.07.2017 г. вкл.

За първи етап на класиране документи може да се подават:

 • На 16 юни в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени
 • От 17 до 22 юни в ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново

Необходими документи:

 • Заявление за участие в класиране
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование
 • Служебна бележка за резултатите от положените изпити и НВО

Важно! Медицинско свидетелство е необходимо САМО при кандидатстване за професионална паралелка.

Ново! Документи могат да се подават и онлайн чрез кода изписан на служебната бележка.

 

профил

“Хуманитарни науки”

 • с интензивно изучаване на английски език
 • срок на обучение - 5 години
Профилиращи предмети:
 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • Английски език
 • Информационни технологии

Формиране на бала:

 • удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и математика
 • оценките по БЕЛ и история и цивилизация от Свидетелството за основно образование

профил

“Икономическо развитие”

 • с интензивно изучаване на английски език
 • срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • Математика
 • Английски език
 • Информационни технологии

Формиране на бала:

 • удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и математика
 • оценките по математика и география  и икономика от Свидетелството за основно образование

профил

“Предприемачески”

 • срок на обучение - 5 години
Профилиращи предмети:
 • Предприемачество
 • Информационни технологии
 • География и икономика
 • Български език и литература

Формиране на бала:

 • удвоената оценка от външното оценяване по БЕЛ и математика
 • оценките по география и икономика и по информационни технологии от Свидетелството за основно образование

 • Заповед №РД06-251/24.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017-2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа
 • Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

 

 Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Powered by Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.