pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 918679
Извънкласни дейности
"Млад предприемач"

От 2010 г. младите "предприемачи" в СОУ "Бачо Киро" участват в дейностите по проект "Най-младите предприемачи на Европа" с координатор Петя Неделчева; организират коледен базар, базар на валентинки и мартеници и други инициативи.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.