pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1156125
Извънкласни дейности
Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“

Проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

КЛУБ „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ“ /VIII – XII клас/

Клубната форма се реализира по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област”, Дейност 2 „Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование“. Ръководител на групата е Неделчо Неделчев, педагогически съветник.

Целта на създаването й е придобиване на знания за жизнено важни социални сфери /семейство, училище, малка общност и др./, изграждане на гражданските нагласи и умения; усвояване на общочовешките ценности и на правилата в демократичната държава; ориентиране в глобалните и регионални процеси в динамично променящия се съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот

Бихме искали в края на учебната година учениците да уважават различието в по-голяма степен, да познават и уважават собствената и чуждата културна самоличност, език и ценности, както и националните ценности на страната и на други цивилизации. Да получат подготовка за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толерантност, равенство между всички етнически, национални и религиозни групи.

 

КЛУБ „ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ /ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ /V – VII клас/

Тази клубна форма също се реализира по проект "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област ”, но по Дейност 3 „Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование“. Ръководител на групата е Неделчо Неделчев.

Работата в групата цели да възпита всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на Другите, да формира система от знания за обществото, света и човека, включващи: етически и естетически понятия (добро-зло, красиво-грозно и др.), понятия свързани със семейните и родовите отношения (семейство, род, роднини), понятия свързани с етническата и националната принадлежност (етнос, етническа група, народ, нация), понятия свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др. Провеждат се дейности за формиране на познавателни, комуникативни и практически умения.

В края на обучението бихме искали учениците да придобият знания в областта на: етнически приказки, предания и легенди; календарни и семейни празници на ромите в България. Да доразвият и надграждат придобитите по останалите предмети знания, умения и отношения, свързани с формиране на толерантност между ученици от различни етноси и религии. Ще бъде добре, ако участието им в групата допринесе за повишена мотивация за индивидуални изяви на учениците, а също така и за участие в разнообразни форми на работа в екип. Надяваме се, да бъде повишена мотивацията им  за образование и успешно завършване на основна степен на образование.

Още снимки в галерията
 
Волейбол

Сформирани са отбори във всички възрастови групи - момичета и момчета - с треньори Никола Николов, Карол Каролов и Илиян Йорданов. Традиционно волейболистите на СОУ "Бачо Киро" печелят ученическите игри на общинско и зонално равнище. Спортните отбори достигат до медали на редица републикански първенства. През 1991г. във Варна нашите момичета от отбора по волейбол не само достигат до финалите  на Ученическите игри, но печелят второто място и сребърните медали. През 1994г. в гр.Добрич девойките отново се окичват с медали, този път бронзови. През 1999г. отборът по волейбол при момчетата от V-VІІІ клас става републикански шампион на Ученическите игри в гр.Червен бряг.
Град Павликени няколко пъти е бил домакин на националните ученически игри по волейбол. По-голямата част от състезателите във волейболен клуб "Павликени" са ученици на нашето училище.

 
Футбол

 

Отборите по футбол при СОУ "Бачо Киро" утвърждават името на училището в ученическите игри. Успехите им са многобройни. До бронзови медали достигат футболистите на СОУ „Бачо Киро” през 1986г. на републиканския турнир „Футболна смяна”. Отборите по футбол участват  във финали на Ученически игри през 2002, 2007, 2008 и 2009г., като неизменно заемат призови места. През изминалата учебна година нашите състезатели под ръководството на Никола Николов, Карол Каролов и Илиян Йорданов се класираха на първите места на областното първенство по футбол и по волейбол, а на финалите на ученическите игри – на 10 място.

 
Вокална група

Участниците във вокална група "Магия" с ръководител  Александър Михайлов имат изяви на всяко училищно тържество.

 
Танцов състав

 

От 2011 г. в СОУ "Бачо Киро" са разкрити три групи по народни танци с хореограф Анелия Данчева. В тях се включват ученици от I до XII клас. Те участват и в изявите на клуб "Люти чушки", град Павликени. През 2011 г. ученици от училището представиха танца "Дайчово хоро" в град Истанбул, Турция по повод Деня на детето - 23 април.

 
Още статии...
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.