pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 864861
SOU Bacho Kiro High School - Pavlikeni
31 май - Световен ден за борба с тютюнопушенето
 
Документи

 

Училищна документация

Национални нормативни документи

 
Нормативни документи
1. ЗАПОВЕД № 09-1418 от 02.10.2015 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година
3. ПРАВИЛА за изготвяне на Национален календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и за провеждане на изявите, включени в него, утвърдени със Заповед № РД09-1278/20.08.2014 г.

4. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на МОН за учебната 2015/2016 г.

утвърден със ЗАПОВЕД № 09-1363 от 28.09.2015 г.

5. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учебната 2015/2016 г.
6. Сайт на Олимпиадата по ИТ
 
Обществени поръчки 2013

1. Обществена поръчка с предмет "Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси при СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

 

2. Обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищен стол при
СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

 
Правилник
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.)
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 103

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.