pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 865343
SOU Bacho Kiro High School - Pavlikeni
Гордея се с родното училище

Най-искрено поздравявам учителите и учениците от СОУ”Бачо Киро” по случай 90 години юбилей и желая много здраве и успехи в бъдеще!
Това е училището, в което научих за родината, за наука, култура и история, за математика и технологии, които знания са ме водили и ме водят през света и ме карат винаги да се връщам обратно в Павликени. Тук се зароди амбицията в мен да дам и аз нещо на света, както казва поетът. И независимо какво съм направил досега, все още смятам че главното ще бъде в бъдеще!

Тази година, 2010, пре август, посетих нашето училище и се срещнах с учители и ръководители. След това имах лекции в Англия, Швейцария, Франция, Испания, Гърция, Китай, Индия, а сега – в Нова Зеландия. В началото на годината бях гост професор в САЩ и Япония. Навсякъде с гордост споменавам, че съм българин и съм учил в Павликени и след това в ТУ София. Всички ме посрещат много добре.

На страницата на моя институт в Окланд, който е част от Техническия Университет в Нова Зеландия и на който съм основател и директор, има много информация за мен и моята група от изследователи и студенти, които са от всички краища на света (www.kedri.info).

Пожелавам на всички ученици и те да станат не само граждани на България и Европа, а и граждани на света!
С удоволствие предоставям ежегодно, вече 4 години, и ще продължавам в бъдеще, стипендия от 300лв. и грамота за най-добрия зрелостник в гимназията, а от 2010/11 – също и стипендия от 100лв. и грамота за най-добър ученик през годината от І до VІІІ клас.

Честит юбилей и до нови срещи!


Професор Никола Касабов
Директори основател на Института по Инженерни Знания и Научни Изследвания (KEDRI), Окланд
Член на Кралската академия на науките, Нова Зеландия
Почетен член на Международния Институт на Инженери по Електроника (IEEE)

 
Немски език

 
Учебници за ІХ а, б класове

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

УЧЕБНИК/ПОМАГАЛО

1.

Български език

Литература

изд. "Д-р Иван Богоров", М. Васева и колектив

изд. "Просвета", В. Герджикова и колектив

2.

Математика

изд. "Анубис" – Ч. Лозанов /IXa клас - профилирана подготовка, IXб клас - задължителна подготовка/

3.

Английски език

Upstream B2, изд. Express Publishing

4.

Немски език - ІІ ЧЕ

"Direkt zwei 1" за 9 клас, изд. Клет - комплект учебник с тетрадка и диск

5.

Руски език - ІI ЧЕ

"Я знаю на отлично русский язык" - помагало за 9 клас, изд. Клет, Т. Алексиева и колектив

6.

Информатика

Информатика за 9.-10. клас, изд. Изкуства, Автори: Красимир Манев и колектив

7.

Информационни технологии

Информационни технологии за 9. клас - профилирaна подготовка, изд. "Просвета", Автори: Светозара Янчева, Антоанета Баева

8.

История и цивилизация

изд. "Булвест 2000", Р. Кушева, Цв. Чолакова, 2009 г., за 8 клас

9.

География и икономика

изд. "Просвета - София", Н. Димов и колектив, учебник за 8 клас

10.

Психология и логика

изд. "Екстрем", 2001, Т. Димитров, П. Манолова, учебник за 9 клас

11.

Биология и здр. образование

Биология и здр. образование - 8 клас,
изд. "Булвест 2000", Вл. Овчаров и колектив

12.

Физика и астрономия

изд. "Просвета", 8 клас ЗП, Хр. Попов

13.

Химия и ООС

Химия и ООС за 8 клас - задължителна подготовка, изд. "Просвета", Лиляна Боянова и колектив

14.

Музика

изд. "Просвета", 9 клас, Стефанка Георгиева, Розмари Стателова, Любомир Кавалджийски, Лозанка Пейчева, Венсислав Димов

15.

Изобразително изкуство

изд. "Просвета", Димитър Димитров, Димитър Касабов и Ралица Карапантева
 
Проект "Твоят час"
През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“,

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.
Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст отдясно.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст в средата.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА
Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Вход към уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2

 
Прием за първи клас
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 103

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.