pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 865344
SOU Bacho Kiro High School - Pavlikeni
Педагогически съветници

Неделчо Неделчев

Татяна Маринова

Бакалавър по психология,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2002

Магистър по психология,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2004

Кариерен консултант – GCDF, Center for credentialing & education, USA, 2008

Бакалавър по социална педагогика,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2007

Бакалавър по психология,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009

Магистър по социално-превантивни и пробационни дейности, ВТУ „Св. Св. Кирил Методий”, 2008

Работи с учениците от прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Бачо Киро” Работи с учениците от начален етап на СУ „Бачо Киро”

Кабинет:
На трети етаж в голямата сграда на училището.

Кабинет:
На втори етаж в малката сграда на училището.

Работно време:

08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Работно време:

08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

 
21 март - Международният ден срещу расовата дискриминация

 

С учениците от IV до VI клас, включени в целодневното обучение, по програмата "Връстници обучават връстници"  се проведоха обучения по темата "Правата на детето".
След обща информация предоставена от госпожа Флорова и нейните помощнички Гергана Драгомирова и Моника Пантелеева, бе подчертано най-важното – правото им на образование.
Основните въпроси, по които разсъждаваха трите отбора бяха: "Какво  научаваме в училище?", "Защо някои деца не посещават училище?" и "Какви са последиците от това?" (Обучението в снимки)

 
Училищна документация

Правилник за дейността на училището за 2017/2018 учебна година

приет на Педагогически съвет с протокол №18 от 14.09.2017 г.

Заповед №452 / 21.11.2017 г. за промяна в чл. 74, ал. 1, т. 14, приета на Педагогически съвет с протокол № 4 / 20.11.2017 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ от 2016/2017 г. до 2020/2021 уч. година

приета на Педагогически съвет с протокол №18 от 10.09.2016 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневен режим за 2017/2018 година

Годишен план за дейността на училището за 2017/2018 учебна година

приет на Педагогически съвет с протокол №18 от 14.09.2017 г.

Форми на обучение /приети на Педагогически съвет с протокол №18 от 14.09.2017 г./

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020)

приета на Педагогически съвет с протокол №18 от 14.09.2017 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2017/2018 учебна година

приета на Педагогически съвет с протокол №18 от 14.09.2017 г.

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието

приети на Педагогически съвет с протокол №18 от 10.09.2016 г.

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени, втори срок на учебната 2017/2018 г.

Учебни планове за учебната 2017/2018 година

Графици

Училищен спортен календар за учебната 2017/2018 година

Формуляри

Заповеди, наредби, писма, отчети, бюджет

  • Заповед №РД06-251/24.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017-2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Senior Administration

School principal: Radka Staneva

Assistant principal for education: Vanya Boteva

Accountant: Tatyana Ivanova


Teachers

Primary Education Teachers

Biserka Simeonova
Vanya Dimitrova
Violeta Kazakova
Ganka Koleva
Evgenia Gaydarova
Eli Doynova
Ivan Dragnev
Milena Marinova
Nataliya Altanova
Nikolay Tsvetkov
Svetozar Naydenov
Sonya Simeonova
Tsvetana Paneva

Bulgarian Language and Literature

Desislava Pauncheva
Mariyana Lesichkova
Rozinka Pencheva
Stela Tuncheva

Mathematics

Yordanka Dzhamvazova
Yordanka Borisova
Tatyana Angelova
Tsvetanka Avramova

English Language

Albena Georgieva
Galya Rankova
Natasha Petrova

German Language

Ginka Hristova
Darina Filipova

Russian Language

Antoaneta Petrova
Violeta Alexandrova

French Language

Teodora Genkova

Computers and Information Technology

Kalina Georgieva
Engin Nuriev

History and Civilization

Desislava Sarbova
Dimitar Penkov
Margarita Trifonova

Geography and Economics

Elena Hristova

Biology and Health Education

Petya Filipova

Physics and Astronomy

Reni Naydenova

Chemistry and Environmental Studies

Rositsa Gancheva
Slavka Slavcheva

Music

Svetoslava Mincheva

Visual Arts

Tsoncho Balkandzhiev

Physics Education and Sports

Iliyan Yordanov
Karol Karolov
Nikola Nikolov

Economic Subjects

Petya Nedelcheva

Pedagogical Advisers

Nedelcho Nedelchev
Tatyana Marinova

Educator

Poliksena Sirakova

 

Non-instructional Staff

Valentina Savova
Valentina Ivanova
Ginka Angelova

Librarian

Krasimira Florova

Services and Support Staff

Anton Antonov
Valentin Petkov
Daniela Vangelova
Dancho Petrov
Emilia Velikova
Yordan Vanev
Yordan Penev
Krasimir Gavrailov
Margarita Stoyanova
Roza Atanasova
Rositsa Georgieva
Ruscho Rusev
Tanya Parashkevova
Tatyana Dimitrova
Temenuzhka Lyubenova
Tsvetanka Simeonova

 
Списък на членовете на Ученически съвет за учебната 2017/2018 година

1. I а – Ивона Георгиева

2. I б – Михаела Линкова

3. I в – Ивона Хараламбиева

4. II а – Сияна Стефанова

5. II б – Денислав Стоянов

6. II в – Виктор Генчев

7. III а – Анабел Колева

8. III б – Даная Вачева

9. III в – Георги Георгиев

10. IV а – Стефани Бориславова

11. IV б – Александър Ангелов - отговорник на начален етап

12. IV в – Цвета Цанкова

13.  V а – Радостина Ранкова

14.  V б – Мартин Георгиев

15.  V в – Галина Панайотова

16.  VI а – Славена Веселинова

17.  VI б – Никол Начева – отговорник на прогимназиален етап

18.  VI в – Ралица Маринова

19.  VII а – Александра Кирилова

20.  VII б – Александър Митков

21.  VIII а – Мария Станева

22.  VIII б – Рилка Пенчева

23.   IX а – Евгени Стефанов - отговорник на гимназиален етап

24.   IX б – Калина Георгиева

25.   IX в – Иван Димитров

26.   X а – Михаил Георгиев

27.   X б – Елица Цвяткова

28.   X в – Челси Шилаковска – заместник председател на УС

29.   XI а – Виктория Михайлова – председател на УС

30.   XI б – Мария Калинова

31.   XII а – Александър Стефанов

32.   XII б – Диляна Костова

33.   XII в – Цветелина Недкова

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 7 of 103

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.