pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 918680
SOU Bacho Kiro High School - Pavlikeni
Свободни места в паралелките към 30.06.2018 г.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ "Бачо Киро" обявява следните свободни места за ученици в паралелките:

 • Iа - 0
 • - 4
 • - 5
 • IIа - 0
 • IIб - 0
 • IIв - 0
 • IIIа - 0
 • IIIб - 0
 • IIIв - 0
 • IVа - 1
 • IVб - 0
 • IVв - 7
 • Vа - 5
 • Vб - 3
 • Vв - 6
 • VIа - 3
 • VIб - 6
 • VIв - 6
 • VIIа - 0
 • VIIб - 0
 • VIIIa (профил "Икономическо развитие") - 9
 • VIIIб (профил "Хуманитарни науки") - 2
 • IXa (профил "Природоматематически") - 3
 • IXб (профил "Хуманитарен") - 13
 • IXв (Непрофилирана паралелка) - 7
 • (профил "Природоматематически") - 3
 • (профил "Хуманитарен") - 9
 • (Непрофилирана паралелка) - 15
 • XIа (профил "Природоматематически") - 5
 • XIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XI(профил "Природоматематически") - 3
 • XIIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XIIв (Непрофилирана паралелка) - 9
 
Конкурс за снимка на толерантността

Какво?

Екипът на проект „Работим заедно за приобщаващо образование на ромските ученици", финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства /договор N° 2016-1- EL01-KA201-023446/, обявява конкурс за снимка на толерантността на тема: „Аз и моите приятели в училище”, които да представят съвместни моменти от училищния живот в СУ „Бачо Киро” - учене, игри, спорт, забавления, извънкласни дейности. Към снимките може да има текст, описващ ситуацията или преживяванията, но не е задължителен.

Кой?

Специално са поканени за участие учениците от V до VIII клас, но могат да се включат със свои снимки и учениците от I – IV, както и тези от IX до XII клас.

Къде?

Снимки се приемат в лични съобщения във Фейсбук профила на Ученически съвет.

Кога?

Снимки се приемат до 8 април – Международен ден на ромите, след което ще бъдат публикувани на Фейсбук профила на Ученически съвет и сайта на училището /само след разрешение на автора/ите/.

До 13 април, авторитетно жури от ЦМЕДТ „Амалипе” ще направи селекция сред предложените фотографии, след което те ще бъдат отпечатани на хартия и представени в СУ „Бачо Киро” по време на международната среща по проекта през месец май 2017 г. Всички автори на селектирани снимки във финалната изложба ще получат награди
 
Проект "Заедно намираме решения"
Още снимки от кръглата маса ТУК
Още снимки от обучението ТУК
 
Стипендия "Цветан Цветков"

 

Стипендията е учредена през 2015 г. от г-н Цветан Цветков, собственик на Магазини „Браво“ в гр. Павликени и се връчва на зрелостници за подпомагане на образованието им във висши учебни заведения.

 
Свободни места след ПЪРВО класиране
Written by Administrator   
Monday, 10 July 2017 15:18
♦ Непрофилирана паралелка - 8 места
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 105

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.