pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1156134
СУ Павликени
Заповеди и графици

ЗАПОВЕД №202/24.10.2018 - условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година  изтегли

 

ГРАФИК за изпитна сесия ДЕКЕМВРИ - редовна за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година изтегли

12.05.

14:30

 

  • Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 година
 
Транспортна схема за 2018/2019 уч. година

 

Изтегли

Изтегли

 

 
Физика и астрономия
 
Национални нормативни документи

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за народната просвета отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 109

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.