pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1157376
СУ Павликени
Немски език

 
Проект "Твоят час"
През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“,

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.
Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст отдясно.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с текст в средата.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.
Приложение 3 ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА
Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Вход към уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2

 
31 май - Световен ден за борба с тютюнопушенето
 
Учебници за ІХ а, б класове

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

УЧЕБНИК/ПОМАГАЛО

1.

Български език

 

Литература

изд. "Булвест 2000", автори: Ангел Петров, Мая Падешка и Мариана Балинова

изд. "Булвест 2000", автори: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова и Илияна Кръстева

2.

Математика

 

3.

Английски език

Legacy for Bulgaria – B1, изд. Express Publishing

4.

Немски език - ІІ ЧЕ

"Magnet smart" A1, изд. Клет - комплект учебник с тетрадка, автор Джорджо Мота

5.

Руски език - ІI ЧЕ

„Классно!“  I част - учебник и тетрадка  изд. Клет

6.

Информатика


7.

Информационни технологии

 

8.

История и цивилизации

изд. "Просвета", автори: Борислав Гаврилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова - VIII клас

изд. "Просвета", автори:  Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров - IX клас

9.

География и икономика

Изд. „Просвета – София “ АД, с авторски  колектив – Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай  Попов, Цветелина Пейкова, Надежда Николова

10.

Философия

изд. "Просвета основано 1945" с автори Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев, 2018 г.

11.

Биология и здр. образование

изд. "Анубис", М. Шишиньова и колектив

12.

Физика и астрономия

изд. "Булвест 2000"; М. Максимов, Ив. Димитрова

за 9 клас - профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

13.

Химия и ООС

изд. СД "Педагог" 6, Делев, Луизова и сие

автори: М. Павлова, М. Кирова и колектив

14.

Музика

изд. "Просвета основано 1945", Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

15.

Изобразително изкуство

изд. "Просвета Плюс", автори: Мариана Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева, Светлана Живкова-Гостилова

* актуализиране на информацията след 11 септември 2018 г.

 
Обществени поръчки 2013

1. Обществена поръчка с предмет "Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси при СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

 

2. Обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищен стол при
СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 109

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.