pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1040410
СУ Павликени
Резултати
ОТ ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ – 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА
Олимпиади
Български език и литература
Английски език
Руски език
Немски език
Математика
Информационни технологии
Физика
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
География и икономика - V-VI, VІІ-ХІІ
История и цивилизация – V-VІ, VІІІ-ХІ; VІІ и ХІІ
Философия
„Знам и мога“

 

 
СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Обществен съвет към СУ „Бачо Киро”, както следва:

Председател: Евгения Йорданова Живкова, родител на ученик в VІІІ клас

Членове:

1. Инж. Анастасия Колева Вачева - представител на финансиращия орган

2. Лена Тодорова Георгиева, родител на ученик в V клас

3. Бисерка Блажева Страхилова, родител на ученик в VІІІ клас

4. Грета Спасова Атанасова, родител на ученик в VІ клас

5. Дияна Стоянова Филипова, родител на ученик в ІV клас

6. Валентина Григорова Иванова, родител на ученик в V клас

7. Петя Събкова Стефанова, родител на ученик в І клас

8. Вероника Невелинова Найденова, родител на ученик в І клас

Резервни членове:

1. Анелия Цветанова Русанова, родител на ученик в Х клас

2. Виолета Ерменкова Бянова, родител на ученик във ІІ клас

3. Иво Иванов Ангелов, родител на ученик в ІІІ клас

4. Христо Любенов Василев, родител на ученик в ХІІ клас

5. Атанас Ангелов Чакъров, родител на ученик в VІІ клас

6. Йорданка Красимирова Георгиева, родител на ученик в ІІІ клас

7. Атанаска Веселинова Петкова, родител на ученик в Х клас

8. Нели Вачева Лишева, родител на ученик в І клас

 
Занимания по интереси в ПИГ 4А клас с възпитател Светозар Найденов
 
Свободни места в паралелките към 30.06.2018 г.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ "Бачо Киро" обявява следните свободни места за ученици в паралелките:

 • Iа - 0
 • - 4
 • - 5
 • IIа - 0
 • IIб - 0
 • IIв - 0
 • IIIа - 0
 • IIIб - 0
 • IIIв - 0
 • IVа - 1
 • IVб - 0
 • IVв - 7
 • Vа - 5
 • Vб - 3
 • Vв - 6
 • VIа - 3
 • VIб - 6
 • VIв - 6
 • VIIа - 0
 • VIIб - 0
 • VIIIa (профил "Икономическо развитие") - 9
 • VIIIб (профил "Хуманитарни науки") - 2
 • IXa (профил "Природоматематически") - 3
 • IXб (профил "Хуманитарен") - 13
 • IXв (Непрофилирана паралелка) - 7
 • (профил "Природоматематически") - 3
 • (профил "Хуманитарен") - 9
 • (Непрофилирана паралелка) - 15
 • XIа (профил "Природоматематически") - 5
 • XIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XI(профил "Природоматематически") - 3
 • XIIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XIIв (Непрофилирана паралелка) - 9
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 109

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.