pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1094805
Страхотно представяне на най-малките ученици на СОУ „Бачо Киро” в Националното състезание по БЕЛ
Събота, 18 Май 2013 10:23

За поредна втора година Сдружението на учителите филолози „Любословие”, Синдиката на българските учители и Българската академия на науките – Институт за български език организираха на 18 април Национално състезание по Български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, използване, осмисляне на информация от текст, както и за създаване на писмен текст с конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружение „Любословие”. Форматът за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент – задача за създаване на текст. Състезанието се провежда в рамките на: 60 минути за учениците от І до ІV клас включително; 90 минути за учениците от V до VІ клас включително; 120 минути за учениците от VІІ до ХІI клас включително.

Много активно в Националното състезание се включиха и учениците от І до VІІІ клас на СОУ „Бачо Киро”. Отлично се представиха всички наши участници, но специални поздравления заслужават учениците от ІА клас: Велислав Христов, Гергана Георгиева, Катерина Георгиева, Румяна Мирчева и Славена Веселинова, които единствени имат максимален брой точки - 30.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.