pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1094788
Състезание по правопис на български език
Четвъртък, 23 Май 2013 10:00

В навечерието на един от най-българските празници – 24 май в СОУ „Бачо Киро” се проведе първото състезание по правопис на български език за ученици от І до ІV клас. В него взеха участие 24 ученици от начален етап. След оспорвана битка
І място зае Кристина Грозева от ІVБ клас, ІІ място - Сузана Стефанова от ІІІА клас и ІІІ място - Пламен Симеонов от ІVА клас.

Поздравления за най-малките бачокировчета!

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.