pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1040385
Ученически съвет
Единните училищни правила

Единните училищни правила са създадени от Ученически съвет във връзка с прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в СУ „Бачо Киро“. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива.

 
План за дейността на Ученическия съвет през учебната 2017/2018 година
1. 01.12.2016 г. - Ден за борба срещу СПИН
2. Вкусът на Коледа – декември месец
3. 14.02.2018 г. - Отбелязване на Св. Валентин
4. Сирни Заговезни - февруари месец - маскен бал
5. 09.05.2018 г. - Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление
 
Списък на членовете на Ученически съвет за учебната 2017/2018 година

1. I а – Ивона Георгиева

2. I б – Михаела Линкова

3. I в – Ивона Хараламбиева

4. II а – Сияна Стефанова

5. II б – Денислав Стоянов

6. II в – Виктор Генчев

7. III а – Анабел Колева

8. III б – Даная Вачева

9. III в – Георги Георгиев

10. IV а – Стефани Бориславова

11. IV б – Александър Ангелов - отговорник на начален етап

12. IV в – Цвета Цанкова

13.  V а – Радостина Ранкова

14.  V б – Мартин Георгиев

15.  V в – Галина Панайотова

16.  VI а – Славена Веселинова

17.  VI б – Никол Начева – отговорник на прогимназиален етап

18.  VI в – Ралица Маринова

19.  VII а – Александра Кирилова

20.  VII б – Александър Митков

21.  VIII а – Мария Станева

22.  VIII б – Рилка Пенчева

23.   IX а – Евгени Стефанов - отговорник на гимназиален етап

24.   IX б – Калина Георгиева

25.   IX в – Иван Димитров

26.   X а – Михаил Георгиев

27.   X б – Елица Цвяткова

28.   X в – Челси Шилаковска – заместник председател на УС

29.   XI а – Виктория Михайлова – председател на УС

30.   XI б – Мария Калинова

31.   XII а – Александър Стефанов

32.   XII б – Диляна Костова

33.   XII в – Цветелина Недкова

 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.