pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Стипендия "Цветан Цветков"
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Проекти по Коменски
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 562812
Ученически съвет
План за дейността на Ученическия съвет през учебната 2016/2017 година
1. Световен ден на поздрава –  21.10.2016г., отговорник: Мая от IVв клас
2. Маскен бал –  28.10.2016г., отговорници: Ивона от Vа, Никол от Vб Виктория от Ха и Теодора от ХIа клас
3. Кампания за разделно събиране – ноември месец, отговорници: XII клас
4. Ден за борба срещу СПИН – 01.12.2016 г., отговорници: Диана от XIб клас и Елица от IXб клас
5. Вкусът на Коледа – декември месец, отговорници: Ивона от Vа, Никол от Vб и Виктория от Ха
6. Коледно кино – декември месец
7. Конкурс „Коледно селфи“ – декември месец
8. Томбола за Коледна дискотека
9. Отбелязване „Ден на книгата“ – декември месец, отговорници: Мая от IVв, Йоана от VIа, Десислава от VIб, Марина от VIIа, Виктория от VIIб,  Виктория от Ха и Диана от XIб
10. Ден за борба срещу рака -  06.02.2017 г., отговорници: Ана-Мария от IVа, Мелани от IVб, Мая от IVв, Йоана от VIа, Виктория от VIIб, Ева от VIIIв,  Виктория от Ха, Диана от XIб, Стела от ХIв и Валерия от  ХIIб
11. Ден на розовата фланелка – последния четвъртък на февруари, отговорници: целия Ученически съвет
12. Отбелязване на Св. Валентин – февруари месец, отговорници: Анабел от IIа, Ана-Мария от IVа, Мелани от IVб, Мая от IVв, Никол от Vб, Йоана от VIа, Марина от VIIа,  Ева от VIIIв и Стела от ХIв;
13. Ден на поезията (ден на цитата) – на 21.03.2017г., отговорник: Мирослава от VIIIб
14. Футболни срещи в начален етап – 15.04.2017г., отговорник: Александър от IIб
15. Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление – 09.06.2017 г.
16. Кампания „Да бъдем чисти“ – месец май, отговорници: целия Ученически съвет
 
Списък на членовете на Ученически съвет за учебната 2016/2017 година

1. I а – Сияна Стефанова

2. I б – Валентин Велев

3. I в – Виктор Генчев

4. II а – Божидара Стефанова

5. II б – Николай Бориславов

6. II в – Георги Георгиев

7. III а – Иван Александров

8. III б – Александър Ангелов

9. III в – Цвета Цанкова

10. IV а – Ана-Мария Иванова

11. IV б – Мелани Романова – отговорник на начален етап

12. IV в – Мая Петкова

13. V а – Ивона Иванова

14. V б – Никол Начева

15. VI а – Йоана Борисова

16. VI б – Десислава Банкова

17. VII а – Александър Армов

18. VII б – Виктория Васкова

19. VIII а – Марина Божанова – отговорник на прогимназиален етап

20. VIII б – Мирослава Симеонова

21. VIII в – Ева Андреева

22. IX а – Данислав Ламбев - отговорник на гимназиален етап

23. IX б – Елица Цвяткова

24. IX в – Роберта Никифорова

25. X а – Виктория Михайлова

26. X б – Николета Вескова

27. XI а – Теодора Димитрова – зам-председател на УС

28. XI б – Диана Дончева – председател на УС

29. XI в – Цветелина Недкова

30. XII а – Яна Дойнова

31. XII б – Валерия Иванова

32. XII в – Христо Петров

33. Ирена Асенова – съгласно Приложение № 6 на Наредба за гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование

 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.