pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1130453
Ученици – свободни места
Свободни места в паралелките към 19.02.2019 г.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ "Бачо Киро" обявява следните свободни места за ученици в паралелките:

 • Iа - 3
 • - 4
 • - 3
 • IIа - 1
 • IIб - 3
 • IIв - 3
 • IIIа - 1
 • IIIб - 0
 • IIIв - 0
 • IVа - 0
 • IVб - 0
 • IVв - 0
 • Vа - 3
 • Vб - 2
 • Vв - 7
 • VIа - 7
 • VIб - 5
 • VIв - 7
 • VIIа - 3
 • VIIб - 5
 • VIIв - 5
 • VIIIa (профил "Софтуерни и хардуерни науки") - 6
 • VIIIб (профил "Хуманитарни науки") - 4
 • IXa (профил "Софтуерни и хардуерни науки") - 10
 • IXб (профил "Хуманитарни науки") - 5
 • Xa (профил "Природоматематически") - 3
 • (профил "Хуманитарен") - 14
 • (Непрофилирана паралелка) - 6
 • XIа (профил "Природоматематически") - 3
 • XIб (профил "Хуманитарен") - 9
 • XIв (Непрофилирана паралелка) - 16
 • XIIа (профил "Природоматематически") - 4
 • XIIб (профил "Хуманитарен") - 5
 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.