pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1094854
"Най-младите предприемачи на Европа"

Предприемачеството е един от най-важните инструменти за изграждане на бъдещата конкурентна, развиваща се и иновативна Европа - предприемачите създават нови длъжности, нови бизнес области, нови пазари и технологии, те гарантират нови работни места  и по-силна конкуренция и икономическо развитие. В проекта „Най-младите предприемачи на Европа”, екипи от училищата-партньори от Турция, Румъния, Полша, Унгария, Португалия и България ще обединят своите усилия, за да предоставят на своите ученици основна информация за предприемачеството, намирането на бизнес идеи, печеленето на пари от техните идеи, търговията.

Училищният консорциум представя различни култури, нрави, начини на живот, вследствие на което се надяваме да помогнем на учениците да разберат различията и да култивират бизнес идеи върху тях. В проекта се планира учениците да бъдат обучени в основната предприемаческа материя, като това обучение ще бъде подобрявано чрез съвместни събития, организирани в партньорските страни, чрез които учениците ще имат шанса да покажат своите бизнес идеи и да се запознаят с различни такива. С помощта на тези събития учениците не само ще опознаят различните европейски култури, но също ще имат възможност да подобрят собствените си творчески способности.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.