pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1094819
“Пътят на познанието на Алиса”

Заглавието на проекта АЛИС е акроним, който характеризира и дейностите по проекта:
Acquiring – информиране на учениците за различните култури, традиции, езици, географски и учебни достижения в страните партньори по проекта;
Language – изучаване на чужд език по атрактивен начин, наблягайки на креативността, проучванията и международното сътрудничество в учебния процес;
Integrating – внедряване на нови технологии;
Creating – създаване на учебни материали в класната стая и изучавайки тяхното съдържание чрез различни перспективи, подобрявайки езиковите компетенции на учениците;
Enhancing – повишаване на европейската толерантност и приятелство чрез английския език като основен комуникационен език в Европа, за да се намали социалната и културната изолация и да се възпитат интеркултурни компетенции в ученици и учители.

Този проект насърчава сътрудничеството, приятелството и близките контакти сред учениците от партниращите страни – Румъния, Литва, Португалия, Италия, България, Испания и Турция. Всички дейности и финалните продукти ще носят името на добре познатата приказка „Приключенията на Алиса в страната на чудесата”. Като АЛИСА, която израства и се учи, радва се и се разочарова, завързва нови приятелства и намира съветници, които й помагат да преодолее всякакви препятствия, нашият проект ще следва труден, но удовлетворителен път. Дейностите са нови и предизвикателни, ще ни провокират да се учим от другите, да развиваме себеуважение и самостоятелност и всичко това в името на европейското ни бъдеще. АЛИСА изучава география и литература, споделя своите познания с останалите, използвайки в голяма степен за това английския език. Случките от живота на АЛИСА ще бъдат включени чрез интегрира

ни уроци и допълнителни дейности (напр. учене на география чрез виртуални разходки, овладявайки специфичните икономически и социални компетенции, за местата, които посещава/.
Нашите усилия ще бъдат насочени главно към подобряването на социалното поведение на нашите ученици, за да създадем едно истинско мултикултурно общество, базирано на любовта и мира сред хората и превенцията на различни негативни отношения между тях.
Дейностите по този проект са насочени главно към учениците на възраст между 13 и 16 години.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.