pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Банер
Стипендия "Цветан Цветков"
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Проекти по Коменски
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 806534

Важни дати:

 • Подаване на документи за участие в приема: 20-26.06.2018 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 03.07.2018 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 04-06.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 12.07.2018 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 13-17.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 19.07.2018 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 20-24.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 26.07.2018 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 27-30.07.2018 г. вкл.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 02.08.2018 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране: определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

Училищната комисия по приема на ученици ще работи всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 4 (II етаж - нова сграда)

Необходими документи:

 • Заявление за участие в класиране
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование
 • Служебна бележка за резултатите от положените изпити и НВО

Важно! Медицинско свидетелство е необходимо САМО при кандидатстване за професионална паралелка.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.