pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1130467
Профил на купувача
Начало Търсене
Категория: Обществени поръчки 2015
Брой подкатегории: 3
Обществени поръчки 2015 Файлове: 0
Подкатегории:
Публична покана с ID 9044677 Файлове: 18

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищен стол при СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени
Дата на публикуване:
2015-08-10 11:26:55

Публична покана с ID 9043714 Файлове: 7

Демонтаж на съществуващ, доставка и монтаж на нов триходов стоманен котел в СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

Дата на публикуване: 2015-07-10 16:53:35

Публична покана с ID 9039460 Файлове: 17

Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси при СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

Дата на публикуване: 2015-03-06 11:55:25


Няма файлове в категорията!


Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.