pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1130449
Профил на купувача
Начало Търсене
Категория: Обществени поръчки 2018
Брой подкатегории: 2
Обществени поръчки 2018 Файлове: 0
Подкатегории:
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID 9079977 Файлове: 10
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID 9073800 Файлове: 5

Няма файлове в категорията!


Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.