pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1130467
Профил на купувача
Начало Търсене
Категория: Обществени поръчки 2017
Брой подкатегории: 3
Обществени поръчки 2017 Файлове: 0
Подкатегории:
Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9067920 Файлове: 6
Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9067109 Файлове: 8
Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9062203 Файлове: 6

Няма файлове в категорията!


Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.