pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1157351
Образователна програма за съдебната васт
Написано от Маргарита Трифонова - ст. учител по етика и право   
Сряда, 06 Март 2019 03:00
На 01.03.2019г. Председателят на Районен съд, гр. Павликени съдия Радка Цариградска връчи на ученици от единадесетите класове Удостоверения за участие в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура." Програмата е проект на Висшия съдебен съвет и МОН и се реализира за трета поредна година в СУ "Бачо Киро" в часовете по Етика и право.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.