pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1156133
Наши ученици в Бюрото на Европейския парламент
Написано от Петя Касамакова,Рилка Пенчева,Моника Иванова IX б   
Петък, 22 Февруари 2019 03:00

Играта, в която взехме участие, беше много интересна, вълнуваща и различна. В нея ние заехме мястото на евродепутатите. Бяхме разделени на четири партии от по четири човека.

Раздадоха на всеки от нас по един телефон, който ни упътваше накъде да ходим. Отговаряхме на съобщения и разговаряхме с важни за обществото хора, с които обсъждахме важни за обществото хора, с които обсъждахме важни въпроси, дори ни интервюираха. Разгледахме темата с чиповете и как биха ни повлияли те, какви са плюсовете и минусите от тях. Трябваше да гласуваме за чиповете, проблемите с водата и др. проблеми. Имаше и хора, които ни напътстваха и помагаха, когато имахме затруднения. Накрая раздадоха на всеки един от нас сертификат за участие в играта.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.