pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1156124
В памет на Апостола
Написано от Administrator   
Вторник, 19 Февруари 2019 03:00

Ученици и учители от СУ „Бачо Киро“ проведоха образователна инициатива с децата от подготвителната група на ЦДГ „Вяра, надежда и любов“ във връзка с 146 години от гибелта на Апостола. Представена беше презентация за живота и делото на В. Левски, рецитирани бяха стихотворения и раздадени информационни материали, проведена беше и увлекателна образователна игра. От своя страна децата изнесоха прекрасна музикално-сценична програма.  

Благодарим на ръководството на ЦДГ „Вяра, надежда и любов“, както и на всички учители и ученици за проведената инициатива!

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.