pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1157394
Кариерно ориентиране
Написано от Памила Атанасова, Xа клас   
Сряда, 23 Януари 2019 03:00

ЗКлуб Нашите париапознаване с професията на банкера и софтуерния инженер

През месец декември и януари учениците от Клуб за финансова грамотност „Нашите пари” при Средно училище „Бачо Киро” посетиха банка  UniCredit Bulbanк, клон Павликени и „Клип 87“ ООД.
В UniCredit Bulbanк гимназистите бяха посрещнати лично от директора на клона  - г-жа Милена Колева, която им представи много полезна информация във връзка с услугите, които предоставя банката: процедурите за издаване на дебитна  и кредитна карта, работа с банкомат, видовете кредити, начините за изпращане на пари на друго лице, депозити и кредитиране и още много други операции, които може да извършва всеки клиент на банката,. Голям интерес в тях  предизвика електронното банкиране, а г-жа Колева много търпеливо отговори на всички въпроси. Учениците бяха запознати с работата на отделните служители и начините за кариерно израстване в банковата сфера.
Друго вълнуващо преживяване за тях бе посещението на фирма „Клип 87" ООД.  Учениците от клуба отблизо се запознаха с професията на софтуерния инженер. Получиха представа за вече често използвания електронен подпис, разшириха познанията си за работата на софтуера, различните езици за програмиране и др. Управителят – г-н Цонев показа как се правят електронни таблици, представи и някои от програмите, с които работят. Някои от момчетата и момичетата добавиха в списъка си за по-нататъшна реализация професията на софтуерния инженер.
Учениците от клуб „Нашите пари” и техният ръководител г-жа Петя Неделчева изказват своята искрена благодарност към г-н Александър Цонев и г–жа Милена Колева за търпението и отзивчивостта, които проявиха към инициативата.

Клуб Нашите пари

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.