pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1094504
Танцов състав

 

От 2011 г. в СОУ "Бачо Киро" са разкрити три групи по народни танци с хореограф Анелия Данчева. В тях се включват ученици от I до XII клас. Те участват и в изявите на клуб "Люти чушки", град Павликени. През 2011 г. ученици от училището представиха танца "Дайчово хоро" в град Истанбул, Турция по повод Деня на детето - 23 април.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.