pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Стипендия "Цветан Цветков"
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Проекти по Коменски
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 567601
Ръководство и преподаватели

 

Ръководство

Директор: Пепи Стефанова

Зам. директор по учебната дейност: Петя Неделчева

Зам. директор по административно-стопанската дейност: Ивелина Цветкова

Главен счетоводител: Мая Балканджиева


Преподаватели

Начален етап на образование

Бисерка Симеонова
Ваня Димитрова
Ганка Колева
Галя Георгиева
Диана Петрова
Евгения Гайдарова
Ели Дойнова
Женя Харизанова
Иван Драгнев
Искра Русатова
Малина Дамянова
Маргарита Пенчева
Милена Маринова-Димитрова
Надя Петрова
Наталия Алтънова
Николай Цветков
Нели Димитрова
Росица Атанасова
Сашка Александрова
Светозар Найденов
Соня Симеонова
Теодора Атанасова
Ценка Макавеева

Български език и литература

Анна Ненова
Десислава Паунчева
Савка Михайлова
Стела Тунчева
Лидия Владимирова

Математика

Йорданка Борисова
Йорданка Джамбазова
Сийка Ковачева
Татяна Ангелова
Цветанка Аврамова

Английски език

Албена Георгиева
Боян Бостанджиев
Галя Ранкова
Красимира Генкова
Наташа Петрова
Светлозара Върлева

Немски език

Гинка Христова
Дарина Филипова

Руски език

Антоанета Петрова
Антоанета Цветкова

Информатика и информационни технологии

Румяна Боянова
Станислав Иванов

История и цивилизация

Драгомир Дачев
Теодора Бойкова

Философски цикъл

Маргарита Трифонова

География и икономика

Юра Лужецка

Биология и здравно образование

Снежанка Попова-Тотева
Мария Занева

Физика и астрономия

Рени Найденова

Химия и опазване на околната среда

Диана Пенева
Росица Ганчева

Музика

Цветомир Станчев

Изобразително изкуство

Ивета Иванова

Физическо възпитание и спорт

Илиян Йорданов
Карол Каролов
Никола Николов

Учители в група за ЦДО в прогимназиален етап на образование

Вероника Симеонова
Зорница Попова
Милен Гешев
Славка Славчева

Педагогически съветник

Неделчо Неделчев
Татяна Маринова

Ръководител на направление "ИКТ"

инж. Цветелина Диманова

Непедагогически персонал

Валентина Савова - адмминистративен секретар
Диана Байчева - оперативен счетоводител
Наталия Борисова - касиер-домакин
Радка Петрова - технически сътрудник

Библиотекар

Катинка Михайлова

Обслужващ персонал

Ангел Ангелов
Антон Антонов
Габриела Минчева
Иванка Василева
Йордан Ванев
Красимир Гавраилов
Маргарита Маринова
Роза Атанасова
Росица Георгиева
Русчо Русев
Снежанка Друмева
Таня Парашкевова
Татяна Димитрова
Цветанка Симеонова

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.