pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 918169
Целодневно обучение
Целодневна организация на обучението

От 9 януари 2012 г. в СОУ "Бачо Киро" Павликени се работи по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Към училището съществуват 10 полуинтернатни групи (ПИГ), в които са обхванати общо 236 ученици. Седем от групите са в начален етап на обучение, по една в V и VІ клас и една сборна група от VІІ и VІІІ клас.
Целта на проекта е: Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност. Тези дейности се реализират ежедневно в 6 учебни часа, разпределени в организиран отдих и обяд, занимания по интереси и самоподготовка. Продължителността на проекта е 36 месеца с краен срок 31 октомври 2014 г.

 
Участие в училищни конкурси

Учениците от ПИГ VІІ-VІІІ клас участваха в конкурса, организиран по повод Празника на училището - 11 май. В категория "Мултимедийно произведение" на тема "Моето училищно ежедневие" те спечелиха първо място и грамота.

В категория "Литературно произведение" стихотворението "Моята група" с автори ученици от ПИГ VІІ-VІІІ клас с възпитател Диана Пенева беше отличено с грамота и първо място.

Моята група

Малък град
почти на север,
малък град, но оживен
Павликени той се казва,
и аз във него съм роден.

Училища си има три,
но моето е най-хубаво, нали?
Бачо Киро го наричат
и всички го обичат.

Училище с традиции,
и със амбиции
по проекти европейски работи
и слава за всички носи.

ПИГ-овете са от скоро,
по проекти са и те.
Пеем, учим и спортуваме,
но и ... лудуваме.

Групата ни е голяма,
спор в това няма.
Живеем в „мир и разбирателство”
и в ... посегателство.

Първо - отдих и обяд.
После - интересни занимания,
ребуси сложни решаваме,
усмивки оцветяваме
и на всички подаряваме.
Трето - учим и четем
домашните да разберем.
компютри, фитнес и игри
навсякъде сме ний.

На СИП-ове и консултации,
на модули и стадиони
усилия полагаме
и ... побеждаваме.

Госпожата ни е строга, но добра,
за задачите помага
и се кара и гълчи,
иска да ни укроти,
щото  буйни сме глави.
Но и с нас се забавлява,
с нас играе и тогава,
чувства се тя по-млада.

Сутрин първи, вечер сме последни
тука ни е втори дом.
Хубаво е с нас,
заповядайте при нас!

Подготвено от: ПИГ- VII и VIII клас
С възпитател: Диана Пенева

 
Първи юни - Ден на детето

По повод първи юни - Ден на детето, в СОУ "Бачо Киро" бяха организирани спортен празник, рисунка на асфалт и послания върху балон. Панайот Георгиев и Ивелина Киронова от VІІ б клас по време на заниманията по интереси създадоха видеоклип със снимки от празничния ден.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.